DIV

Politika upravljanja

Kvalitetom, okolišem, energijom, zdravljem i sigurnošću na radu, sustavom upravljanja sigurnosti lanaca opskrbe te društvenom odgovornošću.

Jedan od glavnih ciljeva tvrtke DIV GRUPA d.o.o. je biti među vodećim poduzećima u našim osnovnim djelatnostima:

Projektiranje, proizvodnja i veletrgovina vijčanim proizvodima. Proizvodnja, prodaja izgradnja objekata željeznice, prometnica, zgradarstva, čeličnih i ostalih konstrukcija.

U skladu sa zacrtanim ciljevima, važećom politikom upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom, zdravljem, sigurnošću i društvenom odgovornošću, primijenjenim ISO normama u svim područjima djelatnosti, posvećenoj pažnji u brizi za okoliš, racionalnoj potrošnji energije, do sada iskazanim povjerenjem kupaca i dobavljača te njihovim očekivanjima za održavanjem kvalitete proizvoda, DIV grupa se obvezuje na svim razinama: 

 • kontinuirano poboljšavati učinkovitost procesa i sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, energetskom učinkovitosti, sustavom sigurnosti upravljanja lancima opskrbe te zdravljem i sigurnošću na radu temeljem zahtjeva međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 i ISO 28000,
 • trajno usklađivati djelovanje s primjenjivom zakonskom regulativom,
 • podupirati nabavu energetski učinkovitih proizvoda i usluga koje unaprjeđuju energetsku učinkovitost,
 • podizati svijest svih zaposlenika o vlastitoj odgovornosti za kvalitetu, o potrebi očuvanja okoliša, podizanja razine energetske učinkovitosti te svijesti o zaštiti zdravlja, sigurnosti na radu i sigurnosti u cjelini,
 • nabavljati zaštitnu opremu sukladno propisanim normama, direktivama i zakonima kako bi se osigurao siguran rad zaposlenika, bez ugrožavanja zdravlja,
 • uključiti zaposlenike u rješavanje rizika i prilika kako bi se prepoznale sve opasnosti kojima se zaposlenici susreću u odvijanju radnih zadataka i koje mogu dovesti do ozljeda, ugrožavanja okoliša ili imati loš učinak na energetsku učinkovitost i kvalitetu proizvoda,
 • osigurati svim zaposlenicima dostupne one informacije i resurse koje imaju bitan utjecaj na energetsku učinkovitost njihovog okruženja, a u cilju unaprjeđenja tog sustava i uključivanja svih zaposlenika u planirana poboljšanja kako bi svatko pridonio razvoju energetske učinkovitosti i kako bi se prepoznale sve mogućnosti za poboljšanje,
 • stvarati i održavati uzajamno korisne odnose s dobavljačima, kupcima i kooperantima te ih poticati na poboljšanje odnosa prema kvaliteti, okolišu, energetskoj učinkovitosti, zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu te sigurnosti upravljanja lancima opskrbe,
 • sustavno poboljšavati odnos prema okolišu,
 • postavljati mjerljive i ostvarljive ciljeve kvalitete, okoliša, energetske učinkovitosti, zaštiti zdravlja, sigurnosti na radu te korporativnoj sigurnosti,
 • sustavno procjenjivati i analizirati opasnosti i rizike povezane sa zdravljem i sigurnošću na radu te poduzimati mjere za sprečavanje ozljeda i bolesti,
 • poštivati načela odgovornosti, transparentnosti, etičkog ponašanja, poštivanje interesa zainteresiranih strana, poštivanje primjenjive nacionalne i međunarodne regulative te normi ponašanja i ljudskih prava,
 • sustavno poboljšavati i trajno nadograđivati znanja svih djelatnika kako bi se ostvarili zadani ciljevi,
 • sustavno poboljšavati, trajno graditi i implementirati sustav korporativne sigurnosti i sustav sigurnosti upravljanja lancima opskrbe u svim organizacijskim cjelinama i djelatnostima DIV Grupe d.o.o. uz primjenu međunarodnih i zakonom propisanih standarda, a u skladu sa financijskim mogućnostima i ukupnom poslovnom strategijom tvrtke te uz primjenu zahtjeva međunarodnih normi ISO 28000 i ISO 31010.

Sustav ISO 28000 primijeniti na sve organizacijske jedinice u Kninu i Zagrebu kako bi se na tim lokacijama, koje su okrenute izvoznoj prodaji, u najvećoj mogućoj mjeri osigurali sigurni lanci opskrbe i otpreme.

Dužnost i obveza svih zaposlenih u DIV-u je upoznavanje s politikom upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, sustavom sigurnosti upravljanja lancima opskrbe te energetskom učinkovitošću i društvenom odgovornošću uz prihvaćanje istih kao trajnih načela u vlastitom djelovanju.

Zagreb; 08.09.2023. godine                                                                             

Darko Pappo

Član Uprave

Certifikati

Certificirani smo za sljedeće sustave:

 • ISO 28000: Sustav upravljanja sigurnošću opskrbnog lanca
 • ISO 9001:  Sustav upravljanja kvalitetom
 • ISO 50001: Sustav upravljanja energijom
 • ISO 14001: Sustav upravljanja okolišem
 • ISO 17025: Akreditirani laboratorij za ispitivanje mehaničkih svojstava (vlačna svojstva, tvrdoća, žilavost, sva mehanička svojstva vijaka i matica)
 • ISO 45001: Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu
 • GOST R
 • ISO 50001: PTC Krka Knin

Sve promjere navoja i klasa čvrstoće za slijedeće vijčane proizvode:

Izjave o svojstvima:

Željeznički pribor:

Povratak

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »