Projekti povećanja energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije

Povećanje energetske učinkovitosti u Brodograđevnoj industriji Split

Povećanje energetske učinkovitosti u projektnoj cjelini tvrtke Brodograđevna industrija Split, dioničko društvo

Kratki opis projekta:      

Ideja projekta je primjenom adekvatnih mjera povećati učinkovitost u korištenju energije u projektnoj cjelini. Projektna cjelina se sastoji od nekoliko dijelova, pa će u skladu sa zahtjevima pojedinog segmenta i mjere koje se primjenjuju biti različite. Trenutno u dijelu proizvodnog procesa funkcionira kompresorska stanica korištenjem koje se stvara toplinska energija/zrak koji se izbacuje u atmosferu. Takvim se postupanjem potencijalno koristan energent nepovratno gubi i pojačano troši prirodni plin kako bi se zagrijao prostor (prostor lakirnice). Svrha projekta bit će upotreba otpadne topline s ciljem korištenja viška otpadne topline iz glavne kompresorske stanice čime će se smanjiti potrošnja plina te pozitivno djelovati na emisiju stakleničkih plinova, tj. na smanjenje količine štetnih plinova koji se emitiraju u atmosferu.

Mjera za uvođenje dizalice topline odvija se u objektu predobrade, gdje će biti izveden novi sustav grijanja i hlađenja. Svrha zahvata je zamjena energenta koji se trenutno koristi te prelazak na energetski učinkovitiji i ekološki prihvatljiviji energent.

Nadalje, planirane mjere uključuju i obnovu strojarnice u kojoj će doći do zamjene ogrjevnog tijela, odnosno uvođenja sustava grijanja i hlađenja baziranog na tzv. dizalici topline (zrak-voda). Osim toga, postojeća mehanička ventilacija će biti izvedena kao klima komora s rekuperatorom.

Radi postizanja energetske uštede, ideja projekta je i zamjena sustava rasvjete u prostorima projektne cjeline. Trenutna rasvjeta tvorničkih hala je zastarjela i održava se velikim vlastitim naporima i posljedično uz velike troškove. Kada je riječ o industrijskim pogonima, prema procjenama izrađenim od strane ovlaštenih projektanata, zamjenom klasične rasvjete i uvođenjem efikasnije LED rasvjete, godišnja potrošnja energije za rasvjetu iznosit će 396.478,8 kWh. Godišnja ušteda električne energije primjenom LED tehnologije u odnosu na postojeće stanje prikazana u postotnom iznosu je 56,6%. Investicija u LED rasvjetu rezultirat će i smanjenjem emisije CO2 u okoliš za 172,31 t CO2/god.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Rezultat će biti prestanak korištenja lož ulja kao energenta, bitno snižena emisija stakleničkih plinova u atmosferu, uvođenje dizalica topline u sustav te uvođenje rekuperatora i ponovno korištenje otpadnog zraka.

Uvidom i mjerenjima na terenu ustanovljen je ukupan broj od 1068 rasvjetnih tijela, raspoređenih prema zahtjevima tehnologije procesa i radova. Ukupna godišnja potrošnja energije postojećeg stanja za rasvjetu proizvodnih hala je 918.639,00 kWh. Jednako tako živini izvori svjetlosti su energetski najneučinkovitije žarulje, koje se više ne smiju proizvoditi te iziskuju znatne troškove za propisno zbrinjavanje. Ušteda u financijskom smislu do koje će doći ugradnjom novog sustava rasvjete i korištenjem LED tehnologije, na godišnjoj razini će iznositi 417.728,16 HRK.

Poziv: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Prijavitelj: BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT, dioničko društvo

Razdoblje provedbe projekta:  od 18.06.2018. do 31.12.2022.

Proračun projekta:

  • Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 14.981.313,00 HRK
  • EU sufinanciranje: 6.923.390,85 HRK

Obavijesti o projektu:

  • 18.06.2018. – početak aktivnosti rada na projektu,
  • 02.02.2021. – prijavljen početak izvođenja radova u sklopu projekta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Povratak

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »