Projekti povećanja energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije

Povećanje energetske učinkovitosti u Brodogradilištu specijalnih objekata

Povećanje energetske učinkovitosti u projektnoj cjelini tvrtke Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o.

Kratak opis projekta:

Svrha projekta je obnova sustava centralnog grijanja u dijelu projektne cjeline, koji je dotrajao i nefunkcionalan te nepraktičan s pozicije energetske učinkovitosti. Svrha zahvata je zamjena energenta koji se trenutno koristi te prelazak na energetski efikasniji i ekološki prihvatljiviji energent, odnosno uvođenje obnovljivih izvora energije u sustav. Izbor dizalice topline se nameće kao opravdano rješenje, kako s tehničkog, tako i s ekonomskog stajališta.

Aktivnost koja je dio projekta je i zamjena ventilatora privremene ventilacije.

Od mjera koje će doprinijeti ostvarivanju svrhe projekta svakako treba spomenuti zamjenu dosadašnjeg sustava rasvjete u prostorima projektne cjeline tzv. LED rasvjetom. Rasvjeta tvorničkih hala je zastarjela i održava se velikim vlastitim naporima i posljedično uz velike troškove. Postojeća rasvjeta ne zadovoljava odredbe norme HR EN 12464-1. Osim što doprinosi uštedi, LED tehnologija je značajna i s obzirom na to da utječe i na bitno nižu emisiju CO2.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Trenutno se u objektu grijanje prostora bazira na sustavu centralnog grijanja u kojem se voda zagrijava korištenjem lož ulja. Sustav trenutno na godišnjoj razini troši 100.717 kWh primarne energije, odnosno u okoliš ispušta 26.641 kg CO2. Ušteda koju se očekuje postići navedenim zahvatima procjenjuje se na više od 540.000,00 HRK godišnje.

Predviđenim zahvatom zamjene ventilatora privremene ventilacije će količina konačne energije od 524.400,00 kWh biti smanjena na 252.000,00 kWh, dok će u financijskom smislu ušteda iznositi 217.920,00 HRK na godišnjoj razini.

Godišnja potrošnja energije postojećeg stanja za rasvjetu je 10.628,40 kWh x 12 = 127.540,8 kWh. Ukupna godišnja emisija onečišćujućih plinova postojećeg stanja je 42,09 t CO2 godišnje. Prema procjeni ovlaštenog projektanta, nakon zahvata na izmjeni sustava rasvjete godišnja potrošnja energije za rasvjetu iznosit će 28.237,44 kWh. 

Poziv: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Prijavitelj: BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o.

Razdoblje provedbe projekta:  od 18.06.2018. do 31.12.2022.

Proračun projekta:

  • Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 1.737.420,00 HRK
  • EU sufinanciranje: 940.428,40 HRK

Obavijesti o projektu:

  • 18.06.2018. – početak aktivnosti rada na projektu,
  • 15.10.2020. – prijavljen početak izvođenja radova u sklopu projekta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Povratak

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »